Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Jacob Sicking

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De omslag van het boek over de Sint Joris dat in 1950 door pastoor Sicking werd geschreven
Foto gepubliceerd in het weekblad Roomsch Leven van november 1937

Sicking, Jacob (Jacobus Josephus Maria), pastoor en publicist

 • ’s-Hertogenbosch 17 juni 1894

† Tilburg 30 maart 1984

Als zoon van classicus dr. Lodewijk Joseph Sicking (1855-1939), docent klassieke talen en o.a. conrector aan het Stedelijk Gymnasium te ’s-Hertogenbosch en de R.K. Meisjeslyceum te ’s-Gravenhage, en Maria Rijkenberg (1854-1939) bezoekt hij de lagere school van de Fraters in ’s-Hertogenbosch. Vervolgens doorloopt hij het klein- en grootseminarie en wordt op 25 mei 1918 priester gewijd.

Op 7 juli 1918 wordt hij kapelaan te Gemert, in 1922 overgeplaatst naar de St. Willibrorduskerk Tilburg-Loven, in augustus 1928 benoemd tot kapelaan aan de Sint-Catharinakerk te ’s-Hertogenbosch en vier jaar later neemt hij het rectoraat van het moederhuis van de Zusters van Jezus Maria en Jozef in ’s-Hertogenbosch op zich.

Op 26 november 1937 wordt hij als opvolger van mgr. Dijkmans pastoor van de Sint-Jorisparochie, maar hij wordt pas officieel na de pausbenoeming op 3 december 1939 geïnstalleerd.

In de oorlog zit hij gevangen in gijzelaarskamp Haaren tot 11 januari 1943 en wordt dan naar het kamp Sint-Michielsgestel overgeplaatst, waar hij op 22 mei ontslagen wordt. Hij is precies op tijd terug om zijn 25-jarig priesterfeest te vieren. In 1958 wordt Sicking eredeken van het Stratumse Sint-Jorisgilde en nadat in januari 1963 zijn zilveren pastoraat gevierd is, gaat hij in 1964 met emeritaat.

Als rector van Vredenburcht woont hij in Tilburg en viert in mei 1968 zijn 50-jarig priesterfeest. Sicking publiceert enkele boekjes Waarom tegen “De Courant”? (Venlo 1925), Guido Gezelle, priester en dichter (’s-Hertogenbosch 1929) en Gods geheimenissen (Eindhoven 1949). Als hij in 1957 tot het bestuur van de Heemkundige Studiekring Kempenland is toegetreden, wat hij blijft tot 1964, verschijnt in 1958 zijn boek Sint-Joris in Stratum. Uit de historie van kerk en parochie als deel 2 in de Bijdragen tot de geschiedenis van Eindhoven. Verder schrijft hij talloze artikeltjes voor Actum Tilliburgis, Boschboom Bladeren, Brabants Heem, ’t Gruun Buukske, Historische Bijdragen van Tilburg etc. Aan de cahiers van het Katholiek Documentatie Centrum draagt hij ook met enkele artikelen bij.

Hij wordt vereerd met het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau en in Gemert en Eindhoven zijn straten naar hem vernoemd.

Bronnen:

 • Eindhovens Dagblad van 21 mei 1968, 2
 • Eindhovens Dagblad van 18 juni 1968, 4
 • Arts, Nico, Register op het tijdschrift Brabants Heem Jaargang 1 t/m 33 (1949 t/m 1981), Eindhoven 1982
 • H. Beex, In memoriam pastoor J.J.M. Sicking, in: Brabants Heem 36 (1984)¸84-85
 • Tijdens gevangenschap in 1942 begonnen en later bijgehouden Memoriaal Sint-Joriskerk Stratum

Bibliografie

 1. Waarom tegen “De Courant”?, Mosmans Venlo 1925
 2. Guido Gezelle, priester en dichter, Mosmans Den Bosch 1929
 3. Gods geheimenissen, Het Hooghuis Eindhoven 1949
 4. Pastoor van den Hummel, in: Brabants Heem 6 (1954), 20
 5. Uit de oude kommanderije van Gemert, in: Brabants Heem 6 (1954), 41-43
 6. “Uit de oude kommanderije van Gemert”, in: Brabants Heem 6 (1954), 94
 7. De Gemertse weversrevolutie, in: Brabants Heem 6 (1954), 110-112
 8. Pastoor v.d. Hummel, in: Brabants Heem 6 (1954), 117
 9. Een knipperdolling-liedje uit Den Bosch, in: Brabants Heem 7 (1955), 20
 10. Nog eens: Pastoor v.d. Hummel, in: Brabants Heem 7 (1955), 85-86
 11. De Contra-reformatie en de Maria-devotie, in: Brabants Heem 8 (1956), 116-117
 12. Het Esdonk-kapelleke, in: Brabants Heem 9 (1957), 46
 13. Hoe oud is de Sint-Jorisparochie te Stratum?, in: Brabants Heem 9 (1957), 98-99
 14. Sint-Joris in Stratum. Uit de historie van kerk en parochie, Eindhoven 1958 (= Bijdragen tot de geschiedenis van Eindhoven 2)
 15. De kwezel, in: Brabants Heem 10 (1958), 6 en 8-10
 16. “Over kwezels en klopjes”, in: Brabants Heem 10 (1958), 71
 17. Geschiedvervalsing, in: Brabants Heem 10 (1958), 114-115
 18. Gemertse wevers, in: Brabants Heem 11 (1959), 51
 19. Willem van Enckevoirt en Dirk van Heeze, in: Brabants Heem 12 (1960), 42-43
 20. Woorden die verdwijnen, in: Brabants Heem 13 (1961), 78-79
 21. “Sophiae Domus”, in: Brabants Heem 13 (1961), 92
 22. Jansenistische priesters in ons bisdom?, in: Brabants Heem 13 (1961), 101-108
 23. Een oud missaal, in: Brabants Heem 14 (1962), 43-44
 24. De ouderdom van de parochie Stratum en van haar gilde, in: Brabants Heem 14 (1962), 66-68
 25. De Meijerijse beer, in: Brabants Heem 15 (1963), 73
 26. Een vraag over de Zwanenbroederschap, in: Brabants Heem 16 (1964), 40
 27. De Bosschenaar Mgr. N.A. janssen, in: Brabants Heem 16 (1964), 43
 28. Metius, Masius en Steyaert, in: Brabants Heem 16 (1964), 133-135
 29. Volksgezegden en geschiedenis, in: Brabants Heem 17 (1965), 141
 30. Kleine spookverhaaltjes, in: Brabants Heem 17 (1965), 141-142
 31. Praktische heemkunde, in: Brabants Heem 17 (1965), 142-143
 32. Heemkunde en onderwijs, in: Brabants Heem 17 (1965), 143
 33. Wat is een Hinnenpriester?, in: Brabants Heem 18 (1966), 42
 34. Ook een ander geluid, in: Brabants Heem 18 (1966), 90-91
 35. Monseigneur G.P.J. Bannenberg†, in: Brabants Heem 19 (1967), 2-4
 36. Rond de vesting der Redemptoristen in Den Bosch, in: Brabants Heem 19 (1967), 52-53
 37. Philips en Eindhoven, in: Brabants Heem 19 (1967), 221-224
 38. Jacobus Cuyten 1799-1884, in: Brabants Heem 20 (1968), 74-78
 39. Lieve Vrouw Broers gilden van Vught en Gemert, in: Brabants Heem 21 (1968), 140-141
 40. Sacerdos Frenken, in: Brabants Heem 21 (1968), 141
 41. P. Polman O.F.M. “Katholiek Nederland in de achttiende eeuw”, in: Brabants Heem 22 (1969), 63-66
 42. Mijn vader. Korte levensschets van dr Lodewijk Joseph Sicking, z.pl. 1970 (30 pag.)
 43. In memoriam Thomas Goossens, in: Brabants Heem 23 (1970), 165-167
 44. De “Napoleonnekes”, in: Brabants Heem 23 (1971), 28
 45. Een oud stembiljet, in: Brabants Heem 24 (1972), 68
 46. De bestuursperiode van Mgr, Godschalk. Zijn strijd voor de “goede zeden” en tegen het Bossche Carnaval, in: Brabants Heem 24 (1972), 106-111
 47. Enkele kanttekeningen bij B. van Dam, Oud-Brabants dorpsleven, in: Brabants Heem 24 (1972), 134-135
 48. De oude herdgang, in: F.J.M. van Puijenbroek (red.), Eeuwen en uren in de Hasseltse kapel, Tilburg 1972, 81-101
 49. De Norbertuskwezels, in: Historische Bijdragen 3 (1972), 8-11
 50. Tilburgs dialect, in: Historische Bijdragen 3 (1972), 54-55
 51. Van Typen en herinneringen, in: Boschboom Bladeren 13 (1973), december, 33-34
 52. Oppositie tegen het dansen in Gemert, in: Brabants Heem 25 (1973), 61-62
 53. Persoonlijke herinneringen aan Wouter Lutkie, in: Brabants Heem 25 (1973), 79-81
 54. Gouden priesters, gouden kelken …, in: Brabants Heem 25 (1973), 81
 55. Latijnse humor bij de Bossche Clerus, in: Brabants Heem 25 (1973), 96
 56. “Den arme”, in: Brabants Heem 25 (1973), 155-156
 57. Beeldhouwer van de Ven, in: Actum Tilliburgis 5 (1974), nr 4, 14
 58. Pastoor Van Schijndel, in: Brabants Heem 26 (1974), 33-34
 59. Frans Dekkers 1869-1952, in: Brabants Heem 26 (1974), 156-159
 60. Van Eindhovense smeden, in: ’t Gruun Buukske 3 (1974), nr 28, 12-14
 61. Enkele notities over Mgr. W. v.d. Ven, in: Brabants Heem 27 (1975), 10-12
 62. Een studie over het L.O. in Noord-Brabant, in: Brabants Heem 27 (1975), 67-69
 63. Clericalisme, in: Brabants Heem 27 (1975), 124-125
 64. Dirk en Bruno Loer, in: ’t Gruun Buukske 4 (1975), 7-8
 65. Eindhovense kerken, in: ’t Gruun Buukske 4 (1975), 31-32
 66. Eindhoven bevrijd: persoonlijke herinneringen, in: ’t Gruun Buukske 5 (1976), 33-35
 67. De integratie in Brabant, in: ’t Gruun Buukske 5 (1976), 64-68
 68. Waalwijk en de Remonstranten van 1619, in: Brabants Heem 29 (1977), 98-101
 69. Peerke Donders, in: Brabants Heem 29 (1977), 122
 70. Het kapelaanslied, in: ’t Gruun Buukske 6 (1977), 70-72
 71. Rond de Tilburgse textielstaking van 1935, in: Actum Tilliburgis 10 (1979), nr 2, 62-66
 72. De patroon van Tilburg, in: Actum Tilliburgis 10 (1979), nr 4, 140-142
 73. “Het Leuvens”, in: Brabants Heem 31 (1979), 88
 74. Instanden, in: Brabants Heem 33 (1981), 36-37
 75. Zo leeft het voort, in: Brabants Heem 33 (1981), 37-38
 76. Vastenavond, in: Brabants Heem 36 (1984), 22-24
 77. Katholiek milieu, missieactie, missie in Indonesië en kerkelijke financiën, in: KDC Memoreeks Cahier 1, uitgave Katholiek #Documentatie Centrum Nijmegen ca 1972
 78. Houding van de katholieken in Eindhoven tijdens bezetting en bevrijding, in: KDC Memoreeks Cahier 3, uitgave Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen ca 1975


Peter Thoben 2013