Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

NV HIVA, Booms Bouwmaterialenhandel

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

NV HIVA, Booms Bouwmaterialenhandel

In de stadsarchieven duikt de naam van Jan en Leendert Booms in Eindhoven voor de eerste keer op in 1554 na de grote stadsbrand van 2 januari 1554. Drievierde deel van de stad, 150 huizen, gelegen tussen de Kruispuntstraat tot het Begijnehof met de Markt en de Rozemarijnstraat 1 brandde volledig af. Ook de kerk en het stadhuis zouden zijn afgebrand.
Jan en Leendert Booms uit Stratum zorgden toen voor de aanvoer van 150.000 bakstenen om straten en huizen weer op te bouwen.
Het jubileumboekje van de familie Booms meldt, dat er in 1609, tijdens de Tachtigjarige oorlog, nog slechts 60 burgers in Eindhoven zouden wonen, waaronder ook de familie van Leendert Booms.
Toen rond 1615 de wederopbouw van de stad een aanvang nam, leverde Henricus Booms een groot deel van de benodigde materialen. Er zouden bijvoorbeeld 17.400 vierkante voet straatstenen zijn verdwenen en gebruikt voor de versteviging van de stadswallen.

Het bedrijf van de HIVA, voorheen de firma Jan Boons. Afbeelding uit het gedenkboekje ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan.

Vanaf 1736 is er meer bekend over de familie Booms. Petrus Booms 2 trouwde in 1736 in Stratum met Joanna Driessen (ook Banckers). Zij kregen tussen 1737 en 1751 zeven kinderen, waaronder Henricus op 29 maart 1748. Een eerder geboren Henricus zal vermoedelijk al jong zijn overleden.
Henricus Booms trouwde op 19 februari 1775 in Stratum met Joanna van de Laer.3 Dit echtpaar kreeg 8 kinderen in een periode van 1776 tot 1791. Hun op een na jongste kind met de naam Joannes werd in Stratum gedoopt op 10 september 1789.
Joannes (Jan), van beroep metselaar, maar later als aannemer actief, trouwde op 20 mei 1821 met Maria Catharina Ghijsen. Hun huwelijk was kinderloos. Na overlijden van Maria in 1844 trouwde Jan op 23 februari 1846 met de 25 jaar jongere Marguerita van der Grinten.
Hun zoon Wilhelmus Hendrikus, geboren op 11 januari 1847, was de oudste van acht kinderen. Hij trouwde op 7 juli 1879 in Eindhoven met de Eindhovense Philomena Theresia Stumpers. Philomena is in 1893 op 42-jarige leeftijd overleden. Vervolgens trouwde Willem in 1894 in Budel met Maria Helena Kneepkens. Willem overleed op 13 september 1897.
Hij was op dat moment als aannemer bezig met het bouwen van de Paterskerk in Eindhoven. De oudste zoon uit het eerste huwelijk was Jan Jozef Pieter Booms, geboren op 9 mei 1880. Hij was echter nog te jong om de bouw van de Paterskerk te voltooien. Smid Hendrikus Johannes van der Waerden nam die verantwoordelijkheid over van de weduwe Booms.
Jan trouwde op 3 september 1902 met Anna Maria Antonetta de Leeuw. Jan Booms besloot de werkzaamheden als aannemer niet voort te zetten; hij richtte samen met een aantal andere aannemers, zoals Jos. Th. Huybregts, Hub. J. van Gestel en Joh. J. de Beer de N.V. “Hanze-Inkoop Vereniging voor Aannemers”, de HIVA op. Jan werd directeur van deze N.V. Vanaf 1924 werd H.J. van Kessel als mede-directeur aangesteld. De NV werd onder hun leiding ook de alleenvertegenwoordiger van de ENCI (Eerste Nederlandse Cement Industrie) in Maastricht.
Op 23 oktober 1929 werd het feit gevierd, dat de familie Booms al 375 jaar in de aannemers- en bouwwereld actief was geweest. Zoals in die jaren gebruikelijk was, werd er, voorafgaand aan de feestelijkheden, eerst door Deken Maas een Heilige Mis opgedragen in de St. Catharinakerk. Jan Gudden, die op de zelfde datum zijn 40-jarig dienstverband vierde, kreeg een gouden horlogeketting aangeboden, die paste bij het gouden zakhorloge, gekregen bij zijn 25-jarig dienstverband.

Een briefhoofd afkomstig van de NV HIVA, voorheen Jan Booms, Stratumseind 63, uit 1934. (afbeelding archief familie Bannenberg)

Een greep uit de woonhuizen en industriële panden, die door Jan en Willem Booms zijn gebouwd:
Stratumseind 34, het kantongerechtsgebouw uit 1841/1842
Rechtestraat 24, het stadhuis uit 1866/1868
Dommelstraat 31, hotel Royal, gebouwd in 1870
Stratumseind 23, het Eindhovens Mannenkoor, gebouwd in 1879/1880
Stratumseind 63, woonhuis familie Boons, gebouwd in 1885
Keizersgracht 6, villa notaris Fens, gebouwd in 1887-1888
Stratumseind 47, de Phenix, café restaurant gebouwd in 1892
Emmasingel, de oudste delen met sheddaken van de Philipsfabrieken, gebouwd in 1897
Augustijnendreef/Kanaalstraat, Paterskerk, gebouwd in 1897/1898
fabrieken van Schellens en Marto
Aalsterweg 287, Pensionaat Eikenburg, gebouwd in 1894

Noten:
1) Het gebied tussen de Rechtestraat en de Jan van Lieshoutstraat en vanaf de Marktstraat tot aan de Begijnenstraat
2) Vermeld wordt, dat Petrus gedoopt zou zijn op 31 mei 1716. Een plaatsnaam wordt niet genoemd. Daarvóór wordt echter geschreven dat er vóór 1736 geen doop- trouw- of begrafenisgegevens bekend zijn.
3) Huwelijksdatum en -plaats worden niet in het jubileumboekje vermeld.

Bronnen
A.C. Vermazen, Gedenkboek ter gelegenheid van het 375-Jarig Bestaan van den Bouwmaterialenhandel van de N.V. Bouwmaterialenhandel “HIVA” voorheen Jan Booms, te Eindhoven. 1554-1929. Eindhoven 1929

Jos Hüsken 2019